D-Biz 遥距营商计划现已接受申请 !

GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉
GOLDEN 韩国流泪级麵包粉

GOLDEN 韩国流泪级麵包粉

供应商
商家 : 顺业贸易行

韩国 CJ 集团最高品质流泪级麵包专用麵粉,无添加,入口松软细緻,一试难忘。

麵包粉成份比例 :
- 灰份 0.36%
- 蛋白质11.8%

成份: 小麦

产地: 韩国

联络商家